Hoeve Mieneke

Hoeve Mieneke werd in 1851 gebouwd. In de langgevelhoeve werden de woon- en eetruimte, de slaapruimtes, de dierenstallen en de schuur ondergebracht. De hoeve illustreert hoe in de 19de eeuw geleefd werd van landbouw en veeteelt.

Hoeve Mieneke dankt haar naam aan de laatste bewoonster van de hoeve: Philomene (‘Mieneke’) Catharina Beertens (1883-1956). Na het overlijden van haar ouders bleef ze samen met haar broer Alfons in de hoeve wonen. Ook haar zoon, schoondochter en twee kleinkinderen woonden een tijd bij Mieneke in de hoeve.

In 1954 kocht het gemeentebestuur domein Kelchterhoef. Vanaf 1956 werd Hoeve Mieneke een bivakplaats, later een volkscafé.
De hoeve werd doorheen de jaren verschillende keren verbouwd totdat de hoeve in 2002 uit veiligheidsoverwegingen werd gesloten.
In 2018 liet het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren de hoeve naar de situatie uit de 19de eeuw restaureren.

Hoeve Mieneke herleeft

Hoeve Mieneke heeft voor Houthalen-Helchteren een grote betekenis als cultureel, toeristisch erfgoed en is van niet te onderschatten belang voor onze huidige en toekomstige generatie.

Met het project Hoeve Mieneke Herleeft hebben we de ambitie om niet alleen voor eigen gemeente maar ook voor Limburg en daarbuiten een grote erfgoed-uitstraling te betekenen. Er werd dan ook hard gewerkt aan de opwaardering van zowel de hoeve als haar omgeving. Bij de restauratie van de hoeve werd veel aandacht besteed aan de authenticiteit, gekoppeld aan een duurzame en kwalitatieve ontwikkeling. 

Daarnaast werd binnen het project vooral de nadruk gelegd op de ‘beleving’. Zo staat er een infopaneel en infozuil waarmee je (in combinatie met de ErfgoedApp) alles te weten komt over de geschiedenis van Hoeve Mieneke. Ook de moestuin werd gereconstrueerd. Buurthuis Meulenberg, aangestuurd door RIMO, nam het peterschap op zich. Een aantal wijkbewoners zorgen inmiddels voor de inrichting en het onderhoud van de moestuin. Zij krijgen hierbij ondersteuning vanuit het Regionaal Landschap Lage Kempen.

Ook de historische vormen rond de hoeve werden gevisualiseerd. Zo staat er naast het silhouet van Mieneke ook een cortenstaal silhouet van de waterput en van enkele erfdieren.

Naar top