Kasteel Engelhof

Het Kasteel Engelhof is gelegen op Domein Hengelhoef.
In 1140 schonk gravin Ermesindis van Namen het domein Hengelhoef aan de Norbertijnerabdij van Floreffe. 

Het omvatte later 120 ha bossen, heide, vijvers en landbouwgrond, die na 1794 in privé-bezit kwamen. 
Het kasteeltje "Engelhof" werd na een brand in 1903 gebouwd door de familie de Beeckman de Vieusart-Wittouck, waarvan het wapenschild ook te zien is op de monumentale ingangspoort van de ernaast gelegen boerderij.

Het kasteel is eigendom van Groep MSI.

Naar top