Genaderse Watermolen

Watermolen uit 1788

Daterend uit 1788, werd de watermolen in 1989 verbouwd tot verbruikszaal. Omdat de Laambeek hier nog maar weinig debiet en kracht heeft, werd voor een bovenslagrad gekozen. Om voldoende valhoogte van het water te bekomen, werd de beek kunstmatig omgelegd in een bedding die hoger gelegen is dan de weg. Dit is zeer goed te zien. 

De benaming ‘t Genaderen vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de uitdrukking gebruikt door de boeren, wanneer ze terugkeerden van de immense heide en het dorp naderden. 

Naar top