Kasteel Ter Dolen

13de eeuw en later

In de middeleeuwen was het kasteel een buitenverblijf en een versterkt toevluchtsoord van de abten van Sint-Truiden.


16de eeuw 

Het kasteel werd verruimd en beveiligd met torens en grachten.

18e eeuw

Tussen 1780 en 1784 werd het kasteel tot een u-vormig classistisch landhuis verbouwd. Van de vier hoektorens zijn de twee noordelijke bewaard gebleven.

20e eeuw

De aanpalende kasteelhoeve met aanhorigheden (vermoedelijk uit de 14de eeuw) werd in 1994 omgebouwd tot een hypermoderne brouwerij.

Bijzonderheid

De omgeving van het kasteel is als dorpsgezicht geklasseerd sinds 30 juni 1982.
Het hele domein is privaat eigendom.

Naar top